Kardashian, Gümrü’lü blogere, Ara Papyan’ın kitabını okuma sözü verdi

00:06   12 April, 2015

Gümrü’lü bloger Ara Nakhshkaryan Amerikalı reality şov yıldızı Kim Kardashian’a Ara Papyan’ın 
kitabını armağan etti. Yıldızın Gümrü ziyareti esnasında bloger ona yaklaşarak kitabı şahsen takdim 
etti. Nakhshkaryan NEWS.am STYLE muhabirine açıklamasında ′′Kim kitap için teşekkür etti ve kitabı 
mutlaka okuyacağını söyledi′′ dedi. 
Nakhshkaryan bir örneğin de başkan Obama’ya teslim edilmesini rica ettiğini, Kim bu örneği de alıp 
mutlaka teslim edeceği sözü verdiğini aktardı.
Daha önce Gümrü’lü bloger Ara Nakhshkaryan Amerikalı reality şov yıldızı Kim Kardashian’a bir 
sürpriz hazırladığı haberini vermiştik. 
Bloger Ermenistan ziyareti çerçevesinde Kim’in Gümrü’yü ziyaret etmesinin olası olduğunu ve ona 
Ara Papyan’ın «ARBITRAL AWARD OF THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF 
AMERICA WOODROW WILSON, FULL REPORT OF THE COMMITTEE UPON THE 
ARBITRATION OF THE BOUNDARY BETWEEN TURKEY AND ARMENIA WASHINGTON, 
NOVEMBER 22nd, 1920» kitabını armağan etmeye hazırlandığını, burada dedesi Vahan 
Kardashian’a ilişkin arşiv belgeleri olduğunu söyledi.
NEWS.am STYLE muhabirine açıklamada bulunan Ara Nakhshkaryan, Vahan Kardashian’ın 1920’li 
yıllarda Ermenistan sınırlarını gösteren haritanın hazrlanmasında ABD başkanı Woodrow Wilson’la 
beraber büyük katkısı olduğunu belirtti.
Bloger ′′Kim’e, ailesinin tarihine ilişkin bir film çekmesini önermek isterdim, bunu Obama’ya göstersin, o 
da Ermeni Soykırımının tanınması işinde belli bir katkıda bulunsun′′ dedi.© NEWS.am STYLE